Taal:                      De voertaal voor deze lezing is Nederlands

Plaats:                 Museum Boerhaave, Lange St Agnietenstraat 10, Leiden

Aanmelden:      Verplicht, via de Boerhaave website: www.museumboerhaave.nl/diversiteit


This lecture will be held in Dutch, please scroll down for an English summary

 

On Sunday 10 January 2016, Boerhaave Museum and the Lorentz Center organize a unique public event about diversity and the cultural life of 'absence'. Central to the event is the way we perceive the world of the deaf and hearing impaired. The event kicks off an international scientific workshop at the Lorentz Center under the title "Perspectives on Diversity: The Cultural Life of Absence."

When sighted people try to imagine how blind people dream, they take one of their own dreams, then take away their images of the dream - and are left with almost nothing. This outcome is highly misleading: dreams of blind people are just as 'full' and complete as that of everyone else. This is a thought experiment that reveals just how difficult it is to imagine the world of someone with different sensory instruments.

The afternoon at Museum Boerhaave starts at noon with psychologist Douwe Draaisma and comedian Vincent Bijlo, presenting how dreams of blind and deaf people, people with autism or those who have undergone an amputation offer a fascinating window on the relationship between brains, senses and perception. At 14:00, the artist Jascha Blume, a graduate of the world's only university for the deaf and hard of hearing, presents a performance of 'time'. Kees Tinge of KNFG demonstrates with guide dogs at 14:30. There are also special museum tours for the deaf and blind.

Further information about the speakers: douwedraaisma.nl / vincentbijlo.com / jaschablume.nl.

For questions about the international research project Perspectives on Diversity: A Cultural Life of Absence: project leader Dr. Babette Hellemans;. b.s.hellemans@rug.nl

===

Op zondag 10 januari 2016 organiseren Museum Boerhaave en het Lorentz Center een unieke publieksmiddag over diversiteit en het culturele leven van ‘afwezigheid’. Centraal staat de manier waarop we tegen de leefwereld van doven en slechtzienden aankijken. De middag vormt de aftrap van een internationale wetenschappelijke workshop in het Lorentz Center onder de titel ‘Perspectives on Diversity: The Cultural Life of Absence’.

Zodra ziende mensen zich proberen voor te stellen hoe blinde mensen dromen nemen ze één van hun eigen dromen, denken de beelden er bij weg – en houden bijna niets over. Deze uitkomst is hoogst misleidend: dromen van blinden zijn even ‘vol’ en compleet als die van ieder ander. Het is een gedachtenexperiment dat juist verraadt hoe moeilijk het is zich een voorstelling te maken van de leefwereld van iemand met een ander zintuiglijk instrumentarium.

Op de publieksmiddag in Museum Boerhaave laten psycholoog Douwe Draaisma en cabaretier Vincent Bijlo om 12:00 uur zien hoe dromen van blinden en doven, mensen met autisme of mensen die een amputatie hebben ondergaan een fascinerend venster bieden op de verhouding tussen hersenen, zintuigen en beleving. Om 14:00 uur verzorgt kunstenaar Jascha Blume, afgestudeerd aan ’s werelds enige universiteit voor doven en slechthorenden, een performance over ‘tijd’. Kees Tinge van het KNFG demonstreert om 14:30 uur blindengeleidehonden. Ook zijn er speciale rondleidingen voor doven en blinden.

Nadere informatie over de sprekers: douwedraaisma.nl / vincentbijlo.com / jaschablume.nl.

Vragen over het internationale onderzoeksproject Perspectives on Diversity: A Cultural Life of Absence: projectleider dr. Babette Hellemans; b.s.hellemans@rug.nl

===

Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde, heeft als doel het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap in Nederland te versterken. Altijd zoekt Museum Boerhaave met zijn activiteiten aansluiting bij de actualiteit. www.museumboerhaave.nl

Het Lorentz Center is een Nederlands internationaal workshop centrum dat is gehuisvest in de Universiteit Leiden. Het Lorentz Center organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten, met als doel innovatief onderzoek te bevorderen in de voorste linies van de wetenschap, maar ook aan complexe maatschappelijke problemen. www.lorentzcenter.nl