next up previous contents
Next: Drie voorbeelden van bijdragen Up: De ``science case'' van Previous: Ontwikkelingen vanuit de wetenschap

Belang van het LC voor de Nederlandse wetenschap

Voor een klein en internationaal georiënteerd land als Nederland zijn er duidelijke wetenschapspolitieke redenen om op de hierboven geschetste omstandigheden in te spelen door een eigen nationaal gedragen bezoekersinstituut te hebben: workshops op het LC brengen in veel gevallen topwetenschappers uit een vakgebied naar Nederland. Vaak combineren zij deelname aan een workshop met bezoeken en voordrachten aan andere instituten in ons land. Bovendien geeft een workshop op het LC jongere wetenschappers, zoals promovendi en postdocs, de gelegenheid om in contact te komen met buitenlandse wetenschappers, om hun werk over het voetlicht te brengen, of om een samenwerking aan te gaan. Er zijn diverse voorbeelden van artikelen met Nederlandse co-auteurs die voortgekomen zijn uit samenwerkingen die op het Lorentz Center gestart zijn.

Ter illustratie van mogelijke toekomstige ``impact'': in mei 2001 zal een aantal astronomen uit drie continenten twee weken op het Lorentz Center samenkomen op de workshop The Science Case for extremely large Telescopes om de mogelijkheden te verkennen voor optische telescopen met een apertuur van 30 tot 100 meter. De verwachting is dat uit deze workshop voorstellen zullen voortkomen voor telescopen van deze omvang, en de organisatoren hebben nu al aangegeven dat indien dit het geval is en er in de toekomst meetgegevens geanalyseerd zullen worden, men hoopt regelmatig op het LC samen te kunnen komen. Nederland kan daarmee de intellectuele thuishaven van dit grootschalige samenwerkingsproject worden.

Bovenstaande overwegingen waren de drijfveer van de oorspronkelijke initiatiefnemers van het LC om zo'n centrum in Nederland te starten. Zij gelden uiteraard a fortiori voor de gastuniversiteit in Leiden, maar er is de afgelopen jaren alles aan gedaan de oorspronkelijke ambitie om tot een nationaal gedragen centrum uit te groeien, waar te maken. Het programma illustreert dat dit inmiddels goed lukt; de tijd lijkt daarom rijp om dit aspect op korte termijn verder te formaliseren. Zie hierover secties 10 en 11.


next up previous contents
Next: Drie voorbeelden van bijdragen Up: De ``science case'' van Previous: Ontwikkelingen vanuit de wetenschap
Erik Deul
2001-08-23