next up previous contents
Next: De faciliteit van het Up: rapportage Previous: Introductie

Doelstelling en werkwijze van het Lorentz Center

Het Lorentz Center is opgericht met het doel interactieve studieperiodes te organiseren op de gebieden van de wiskunde, sterrenkunde, informatica en natuurkunde. Net als bij de instituten die bij de oprichting ons als voorbeeld dienden -- het Newton Institute in Cambridge, het IMA (Institute for Mathematics and its Applications) in Minnesota, het ITP (Institute for Theoretical Physics) in Santa Barbara of het Aspen Center for Physics in Aspen -- wordt onder een studieperiode een bijeenkomst verstaan waarbij de deelnemers samen komen om op een interactieve manier te werken aan het front van de wetenschap. Om te helpen de stand van de wetenschap in een bepaald gebied te schetsen en om cruciale vragen te indentificeren en beantwoorden, wordt een omgeving gecreeerd die actieve samenwerking stimuleert. De programma's bestaan daartoe uit een combinatie van voordrachten en georganiseerde discussies en van informele discussies en brainstormingssessies tussen kleinere groepen deelnemers -- soms zijn de discussies dus geplande bijeenkomsten die in het programma worden aangekondigd, vaak ook ontstaan ze spontaan. Uit de opmerkingen van een tweetal deelnemers opgenomen in sectie 4.3 zal deze werkwijze verder duidelijk worden.


next up previous contents
Next: De faciliteit van het Up: rapportage Previous: Introductie
Erik Deul
2001-08-23