next up previous contents
Next: Appendix: Overzicht van alle Up: rapportage Previous: Appendix: de organisatie van


Appendix: Inbreng van de Universiteit Leiden

Vanuit de faculteit W&N van de Universiteit Leiden heeft het LC de afgelopen jaren kunnen beschikken over een materieel krediet van k$f$280 per jaar. In 2000 waren de uitgaven


Personele lasten: k$f$ 210
Computerondersteuning: 20
Operationele kosten 50
Computers 60
  ====
Totaal k$f$ 340


De uitgaven voor de computers zijn uit reserves van de afgelopen jaren betaald.

Een belangrijke niet-verrekende bijdrage van de UL aan het LC is de etage in het Oort gebouw die ter beschikking wordt gesteld. Samen met de collegezaal in het aangrenzende Huygens Laboratorium is het totale oppervlak ongeveer 550 $m^2$. In het naburige ABC bedrijvengebouw zijn de huurprijzen voor zitkamers ongeveer $f$ 250 per $m^2$ per jaar. Een redelijke schatting van de bijdrage die de UL levert door huisvesting ter beschikking te stellen is dus k$f$ 140 per jaar.

Voor de volledigheid worden hieronder de onverrekende bijdragen samengevat:


Huisvesting $\approx$ k$f$ 140
Direkteur p.m.
Bibliotheek p.m.
Financiële afdeling p.m.
Schoonmaak p.m.
Huishoudelijke dienst p.m.
Kantine p.m.
Receptie p.m.next up previous contents
Next: Appendix: Overzicht van alle Up: rapportage Previous: Appendix: de organisatie van
Erik Deul
2001-08-23