next up previous contents
Next: Doelstelling en werkwijze van Up: rapportage Previous: Inhoudsopgave

Introductie

In dit rapport wordt verslag gedaan over de opbouwfase van het Lorentz Center aan de Universiteit Leiden. Het Lorentz Center (LC), oorspronkelijk een initiatief van de Universiteit Leiden, is van start gegaan in de zomer van 1997 en heeft in 1998 en 1999 startsubsidies van respectievelijk FOM en NWO ontvangen. Dit verslag fungeert niet alleen als rapportage over deze eerste periode maar ook als zelfevaluatiedocument, als aanzet voor een externe NWO/FOM evaluatie eind 2001 die zal leiden tot een beslissing over de toekomst van het centrum op langere termijn.Erik Deul
2001-08-23