next up previous contents
Next: Samenvatting en toekomstperspectief Up: rapportage Previous: Financiën


Algemene opmerkingen op grond van ervaringen in de afgelopen jaren

In deze sectie worden een aantal aanvullende opmerkingen gemaakt op grond van de ervaringen met het LC in de afgelopen jaren. Deze opmerkingen zijn vooral van belang voor het bepalen van de grenzen en mogelijkheden voor het LC in de toekomst.


next up previous contents
Next: Samenvatting en toekomstperspectief Up: rapportage Previous: Financiën
Erik Deul
2001-08-23