next up previous contents
Next: Algemene opmerkingen op grond Up: rapportage Previous: De computerfaciliteiten


Financiën

Anders dan bij andere vergelijkbare centra, waar vaak ongeveer 60% van de budgetten naar overhead gaan, worden alle fondsen van NWO en FOM alleen gebruikt voor dekking van de kosten die deelnemers maken tijdens hun verblijf op het LC. Zoals elders wordt toegelicht, is het voor het organiseren van een goede workshop in de praktijk nodig om de lokale kosten voor deelnemers te betalen. De afgelopen drie jaar zijn de kosten van een simpele hotelkamer in de buurt gestegen van ongeveer $f$ 100 per persoon per nacht (inclusief ontbijt) tot ongeveer $f$ 150. In sommige gevallen is bovendien behoefte aan een per diem vergoeding voor maaltijden van $f$ 50 per persoon per dag. De kosten van een workshop van 2 weken (12 nachten) voor 25 personen zijn daarmee van de orde van k$f$ 60.

In het eerste jaar na het verstrekken van de subsidies zijn de uitgaven van NWO en FOM lager geweest dan de toegekende bedragen; gedetailleerde afrekeningen zijn bij NWO en FOM ingediend. De totale direkte uitgaven voor workshops in de afgelopen twee jaar zijn:


  NWO FOM Overige
1999 $f$ 70.621 $f$ 66.479 $f$ 179.852
2000 $f$ 215.703 $f$ 176.871 $f$ 233.000


Onder de post ``overige'' vallen bijdragen uit het universitaire budget van het LC, bijdragen uit budgetten van individuele onderzoekers, van de EU en EU-netwerken, de KNAW, het Oort Fonds en het LUF, etc. Bijdragen aan de wiskunde AIO scholen zijn niet meegerekend.

De groei van de uitgaven zoals die uit bovenstaande tabel blijkt, weerspiegelt uiteraard de groei van het programma. Van de stichting FOM is inmiddels toestemming verkregen om ook het komend jaar meer geld uit te geven dan volgens de officiële toekenning geoorloofd is, ter compensatie van de lagere uitgaven in de eerste jaren. Desondanks zal het niet mogelijk zijn om uit het huidige budget alle open wetenschappelijke aktiviteiten in 2001 die niet gelieerd zijn aan een EU-netwerk, voldoende te financieren. Aan de meeste organisatoren van workshops van twee weken in 2001 is een voorlopig budget van k$f$ 40 toegekend, ongeveer tweederde van wat volgens de bovenstaande schatting nodig is.

De operationele kosten voor het LC worden thans geheel door de UL gedragen. Een overzicht hiervan wordt in appendix B gegeven. De direkte uitgaven waren in 2000 k$f$ 340. Daarnaast zijn er diverse onverrekende bijdragen, in de vorm van het ter beschikking stellen van de etage in het Oort gebouw, schoonmaak, etc. Een ruwe schatting van de totale inbreng van de UL komt op ongeveer k$f$ 600 per jaar.


next up previous contents
Next: Algemene opmerkingen op grond Up: rapportage Previous: De computerfaciliteiten
Erik Deul
2001-08-23