next up previous contents
Next: Financiën Up: rapportage Previous: Ervaringen met de hierboven

De computerfaciliteiten

Zoals eerder gemeld beschikken alle werkkamers over een pc met internet aansluiting. In de winter van 2000/2001 zijn alle pc's vernieuwd; zij bieden de gebruiker de mogelijkheid zelf te kiezen Windows 2000 of LINUX te draaien. Bovendien is er onder LINUX een groot aantal editors, mail systemen en andere programma's geïnstalleerd, die alle via een muis-gedreven menu kunnen worden geopend. De ervaring leert dat deelnemers uit de verschillende vakgebieden vaak verschillende specifieke wensen hebben ten aanzien van de beschikbaarheid van bepaalde programma's. In de loop der jaren is daarom een groot aantal pakketten geïnstalleerd. Ook indien organisatoren van een workshop met nieuwe wensen komen, wordt hier zo veel mogelijk aan tegemoet gekomen. Ter illustratie: in december is er op verzoek van de organisatoren van een wiskunde AIO school het statistische programma $S^+$ geïnstalleerd.

Het LC beschikt ook over een extra computerkamer; hier staan ook een viertal pc's, die gebruikt kunnen worden door bezoekers die niet een eigen werkkamer hebben, of daar behoefte aan hebben omdat ze een werkkamer met een andere gast delen.

Het afgelopen jaar was er een sterke toename in het aantal bezoekers dat een eigen laptop meenam. Hierop is ingespeeld door in elke werkkamer een extra ethernet aansluiting te maken, met een bijbehorend IP nummer, en door de centrale server en het aansturen van de printer aan te passen. De benodigde informatie om een laptop in het netwerk op te nemen is in de kamer aanwezig, zodat bezoekers in principe zelf de benodigde instellingen op hun laptop kunnen doen. Lukt dat niet, dan helpen de systeembeheerders daarbij.

Samen met het sterrenkunde instituut is onlangs een teleconferentie systeem op het LC geïnstalleerd, waar ook de bezoekers van het LC gebruik van kunnen maken.


next up previous contents
Next: Financiën Up: rapportage Previous: Ervaringen met de hierboven
Erik Deul
2001-08-23