next up previous contents
Next: De computerfaciliteiten Up: De organisatiestructuur van het Previous: De wetenschappelijk direkteur

Ervaringen met de hierboven beschreven organisatiestructuur

De hierboven beschreven organisatiestructuur en personele bezetting werkt nu inmiddels goed en efficiënt. Een enkele opmerking over de historische ontwikkeling is niettemin op zijn plaats. Het LC is in 1997 gestart met de direkteur en een zeer beperkte staf bestaande uit één parttime programma-assistente. Gaandeweg werd duidelijk wat er nodig was om het LC te runnen, en wat de beste taakverdeling was. De geleidelijke opbouw van de staf is moeizaam geweest, zowel doordat de groei en ervaringen tijdens de startfase aanleiding waren om taken te herverdelen, als vanwege langdurige ziekte. De huidige staf is relatief nieuw -- de programma-assistentes en instituutsmanager zijn alle pas in 2000 in dienst getreden -- en is enthousiast en competent. Nu de uitvoerende organisatie goed draait, kan de direkteur zich meer en meer gaan concentreren op de lange termijn planning en het entameren van workshops. Binnen de huidige opzet is het direkteurschap goed te combineren met de andere taken als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Het totale tijdsbeslag ligt op ongeveer 30-40%.

In vergelijking met andere vergelijkbare centra is de vaste staf van het LC klein. Deelnemers hebben direkt te maken met de voor hun workshop verantwoordelijke programma-assistente en de instituuts-manager, en kunnen met al hun vragen en problemen direkt bij hen terecht. Uit de opmerkingen en reacties van veel deelnemers blijkt dat deze informele en flexibele structuur zeer sterk gewaardeerd wordt.

Een ander organisatorisch aspect waar deelnemers zeer positief over zijn, is dat als men aankomt, er al een computeraccount met (tijdelijk) password klaar ligt. Vaak ziet men inderdaad de deelnemers nog voor de eerste voordracht of discussie begint snel even hun email thuis checken.


next up previous contents
Next: De computerfaciliteiten Up: De organisatiestructuur van het Previous: De wetenschappelijk direkteur
Erik Deul
2001-08-23