next up previous contents
Next: Ervaringen met de hierboven Up: De organisatiestructuur van het Previous: Staf van het Lorentz

De wetenschappelijk direkteur

De leiding van het Lorentz Center ligt in handen van een wetenschappelijk direkteur. De huidige constructie is dat het direkteurschap wordt vervuld door een van de hoogleraren van de Universiteit Leiden (thans W. van Saarloos, natuurkundige) zonder financiële vergoeding aan zijn instituut. Binnen de universiteit heeft de direkteur dezelfde status als de wetenschappelijk direkteuren van de diverse onderzoeksinstituten. Hij ressorteert direkt onder het bestuur van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De direkteur overlegt regelmatig over de strategie en programma van het LC met een stuurgroep, die bestaat uit Leidse hoogleraren van de vier deelnemende vakgebieden (zie appendix A voor de samenstelling van de stuurgroep). Bij langdurige afwezigheid van de direkteur treedt een van de leden als zijn vervanger op.Erik Deul
2001-08-23