next up previous contents
Next: De wetenschappelijk direkteur Up: De organisatiestructuur van het Previous: De organisatiestructuur van het

Staf van het Lorentz Center

De staf die formeel in dienst is van het LC is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot drie personen: twee programma-assistentes (totaal 1.8 fte) en een ``instituutsmanager'' (0.8 fte). De programma-assistentes zijn verantwoordelijk voor de lokale organisatie van de workshops. Nadat de wetenschappelijke organisatoren van een workshop uitnodigingen hebben uitgestuurd voor zijn of haar workshop, nemen zij de correspondentie met de deelnemers over (hotelreserveringen, speciale wensen, vergoedingen, etc). Daarnaast assisteren ze zo nodig bij de organisatie en verspreiding van het programma, en zorgen ze dat bij het begin van een workshop de kamerindeling, de computeraccounts etc. klaarliggen. Elk van de twee programma-assistentes is de eerste verantwoordelijke voor een aantal workshops, en tijdens de workshop zelf fungeren ze ook als gastvrouw en, zo nodig, als secretaresse. In alle opzichten is de organisatie er op gericht dat de wetenschappelijke trekkers zo min mogelijk met organisatorische details worden lastiggevallen: hun taak is inhoud te geven aan de wetenschappelijke invulling van de workshop, zowel door de juiste mensen uit te nodigen en het programma samen te stellen als door tijdens de workshop discussies te leiden of te stimuleren (vergelijk de opmerkingen van Schaefer in sectie 4.3).

De ``instituutsmanager'' (een gepromoveerd biologe met organisatie-ervaring in het bedrijfsleven) geeft leiding aan de dagelijkse operatie van het LC. Ze coordineert de contacten met de organisatoren, geeft leiding aan de programma-assistentes, en ondersteunt de direkteur bij het entameren van nieuwe workshops en het onderhouden van contacten naar buiten toe. De instituutsmanager bewaakt ook het budget van het LC en de individuele workshops.

De bovenstaande drie personen zijn formeel in dienst van het LC, en worden betaald uit het budget dat door de UL ter beschikking is gesteld aan het LC. Daarnaast zijn er een groot aantal mensen die niet in dienst zijn van de LC maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van het centrum. Het computernetwerk wordt onderhouden door de systeembeheerders van de Leidse sterrenkunde. Hiervoor wordt jaarlijks een vergoeding betaald. Alle overige medewerkers die bijdragen, doen dit op dit moment zonder verrekening van de kosten. Hieronder vallen de direkteur (30-40% van zijn tijd), medewerkers van de financiele afdeling, de huishoudelijke dienst, de schoonmaak, kantine.


next up previous contents
Next: De wetenschappelijk direkteur Up: De organisatiestructuur van het Previous: De organisatiestructuur van het
Erik Deul
2001-08-23